+ 38521 314 636
revicon@st.htnet.hr

[rev_slider home-slider]

Tražite kvalitetno i pouzdano knjigovodstvo?

The richest man is not the one who has the most, but the one who needs the least…

Kontaktirajte nas

Naše Usluge

Kako voditi uravnotežene knjige

sustav prikupljanja podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika, i to na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava;

bilježenje u poslovne knjige svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti, kronološkim redom;

utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima;

pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i financijske tokove kao valjane podloge za upravljanje, odlučivanje i izvještavanje;

osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cijene, troškova kupnje i nabave materijala, poluproizvoda robe, usluga, dugotrajne imovine;

sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija.